0009. Mesures: Precisió, exactitud i biaix. Desviació estàndard.