En aquesta sèrie d’articles, presentaré alguns dels molts fotògrafs italians que trobem en la història de la fotografia. Lluny d’una...