El segón vídeo del canal de Ben Albares en el que hi aprendràs a diferenciar el format mig del Mig format fotogràfic, que moltes vegades es confonen els termes.