Organitzacions de Fotografia Alternativa i Analògica sumen esforços, per An Zuriel.

The Practice of Alternative Photography Processes Worldwide debate @ Revela-T

Revela-T va ser el punt de partida per a la col·laboració. Organitzacions de fotografia alternativa i analògica de tot el món es van reunir al Revela-T 2015 per debatre sobre el tema.

En la tardor de 2014, el grup holandès de Fotografia Alternativa [Dutch Alternative Photography] va dur a terme una enquesta en línia a nivell mundial sobre l’ús de la fotografia analògica i alternativa. Van sorgir temes interessants en l’enquesta i revela-T els va brindar l’ocasió per celebrar un debat. Al Festival es va dur a terme una presentació de l’enquesta, seguida d’un debat obert amb diferents organitzacions de fotografia analògica i alternativa i amb el públic assistent.

Un dels arguments debatuts va ser la pregunta: “Què és la fotografia alternativa?”, Una pregunta que es va plantejar en l’enquesta i que va rebre moltes reaccions diferents en el qüestionari, així com les reaccions dels mitjans de comunicació social, mentre la enquesta s’estava duent a terme. El terme “Fotografia Alternativa” semblava ser confús com un terme col·lectiu per a les tècniques fotogràfiques no massives. Aquest tema va ser discutit àmpliament i no es va arribar a un acord sobre quin ha de ser el millor nom col·lectiu (s’espera un seguiment …).

Un altre qüestió que es va discutir, va ser el dels canals pels quals els usuaris obtenen informació. En l’enquesta es van presentar queixes i sol·licituds relativoas als canals de comunicació. Les organitzacions presents no estaven d’acord amb el suggeriment que la informació en línia no era suficient, però sí que van reconèixer que hi ha informació molt limitada disponible en llengües diferents de l’anglès.

Un altre tema que es va plantejar va ser la dificultat en l’obtenció de subministraments. Aquest argument va donar lloc a una discussió sobre la desaparició dels productes del mercat, al mateix temps, l’augment de nous productes i la necessitat d’aconseguir noves persones per augmentar l’estabilitat futura al camp.

L’enquesta va mostrar el desig de col·laboració internacional entre les organitzacions respecte a les finances, exposicions, esdeveniments internacionals, la promoció i defensa dels interessos dels usuaris. Les organitzacions presents en el debat van coincidir en que la col·laboració podria ser beneficiosa per a tots i van decidir seguir treballant junts, convidant a altres organitzacions a afegir-s’hi.

Revela-T va proporcionar un escenari per a un debat important i va obrir una nova era de cooperació entre les organitzacions internacionals que, com és d’esperar, contribueixi a millorar el futur de les comunitats de fotografia analògica i alternativa.