Quantes vegades heu deixat un rodet posat i no recordeu què hi heu fotografiat? Els més disciplinats potser dispareu el...