0006. Magnituds físiques. Unitats bàsiques de mesura.