0007 Magnituds físiques. Unitats derivades de mesura. Ecuació 1