La química és l’estudi de les propietats i el comportament de la matèria.

Es coneix com a matèria tot allò que té massa i ocupa espai per gran o petit que sigui.

Una propietat és qualsevol característica que ens permet reconèixer un tipus concret de matèria i distingir-lo d’altres.

Una fotografia, una pilota, i l’aire que respires són exemples de matèria, però, no totes les formes de la matèria són tan corrents o familiars.

Tots els experiments mostren que la impressionant varietat de formes de matèria del nostre món es deu a la combinació d’unes 100 substàncies bàsiques o elementals anomenades elements químics.

A mesura que avancem tractarem de relacionar les propietats de la matèria amb la seva composició, és a dir, amb els elements que conté i la seva estructura, és a dir, la forma física en què s’ordenen els seus components.

La química proporciona el coneixement per entendre les propietats de la matèria a partir dels àtoms, els “blocs” gairebé infinitament petits de matèria.

Cada element es compon d’una única classe d’àtom.

Veurem que les propietats de la matèria estan relacionades amb els tipus d’àtoms que conté (composició) i amb la seva disposició espacial (estructura).

Els àtoms es poden barrejar per formar molècules en què dos o més àtoms s’uneixen (s’enllacen) de forma específica.

Qualsevol variació que observem en el nostre entorn, des de l’aigua bullint fins als canvis que es produeixen en els nostres cossos davant d’una malaltia, tenen la seva explicació a nivell molecular, és a dir, en el món dels àtoms i les molècules.

A mesura que progressem en l’estudi de la química, raonarem sobre la realitat i els fenòmens de dues formes: el regne macroscòpic (objectes de mida “ordinaria”; macro = gran) i el regne submicroscòpic dels àtoms i les molècules.

Fem els nostres experiments en el món macroscòpic, però per entendre-ho, hem d’entendre el comportament dels àtoms i molècules a nivell submicroscòpic.

La química és la ciència que busca l’explicació de les propietats i comportament de la matèria coneixent les propietats i el comportament dels àtoms i molècules.


Jesús Joglar

Químico aficionado a la fotografía